• Zadzwoń: +48 511 174 232
  • Pracujemy: 08:00 do 16:00

Jakie są dopuszczalne zmiany projektu „typowego, „gotowego”

Klienci, którzy zdecydują się dokonać  zakupu projektu „typowego” mogą liczyć z naszej strony na pomoc w zakresie doboru i dostosowania go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), czy też warunków zabudowy (WZ). Po wyborze projektu, jest on poddawany adaptacji. Adaptacja pozwala dostosować projekt „typowy” do określonej działki. Projektant sprawdza i analizuje ukształtowanie terenu wykorzystując badania geologiczne gruntu, przelicza fundamenty pod względem nośności oraz dostosowuje ich głębokość. Do naszych obowiązków należy zaadaptowanie projektu do wymogów znajdujących się w MPZP, WZ. Po naniesieniu poprawek projekt składany jest przez nas do odpowiedniego urzędu.