• Zadzwoń: +48 511 174 232
  • Pracujemy: 08:00 do 16:00

Category Archives: Brak kategorii

Jakie są dopuszczalne zmiany projektu „typowego, „gotowego”

Klienci, którzy zdecydują się dokonać  zakupu projektu „typowego” mogą liczyć z naszej strony na pomoc w zakresie doboru i dostosowania go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), czy też warunków zabudowy (WZ). Po wyborze projektu, jest on poddawany adaptacji. Adaptacja pozwala dostosować projekt „typowy” do określonej działki. Projektant sprawdza i analizuje ukształtowanie terenu wykorzystując badania geologiczne gruntu, przelicza fundamenty pod względem nośności oraz dostosowuje ich głębokość. Do naszych obowiązków należy zaadaptowanie projektu do wymogów znajdujących się w MPZP, WZ. Po naniesieniu poprawek projekt składany jest przez nas do odpowiedniego urzędu.

Co zawiera projekt domu indywidualnego?

Przygotowanie projektu domu można podzielić na trzy etapy. Na początku sporządzany jest projekt koncepcyjny. Zawiera on uproszczone rzuty, przekroje kondygnacji oraz szkice perspektywiczne. Jest to ogólny zarys koncepcji. Po jej zaakceptowaniu, przygotowywany jest projekt budynku w wersji 3D.

Kolejnym etapem jest opracowanie całej dokumentacji, która umożliwi otrzymanie pozwolenia na budowę. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące architektury, konstrukcji oraz wewnętrznych i zewnętrznych instalacji budynku (instalacja sanitarna, elektryczna).

(więcej…)