• Zadzwoń: +48 511 174 232
  • Pracujemy: 08:00 do 16:00

Porady

Masz pytania?

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów lub w razie pytań odnośnie procedury, zapraszamy do naszego biura znajdującego się w Wieliczce.

Przygotowanie projektu domu można podzielić na trzy etapy. Na początku sporządzany jest projekt koncepcyjny. Zawiera on uproszczone rzuty, przekroje kondygnacji oraz szkice perspektywiczne. Jest to ogólny zarys koncepcji. Po jej zaakceptowaniu, przygotowywany jest projekt architektoniczno-budowlany, który umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem jest opracowanie projektu technicznego. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji oraz wewnętrznych i zewnętrznych instalacji budynku (instalacja sanitarna, elektryczna). W projekcie podane są również zalecane wymiary, materiały budowlane oraz pozostałe instrukcje, które mają służyć właściwej realizacji projektu. Ostatnim etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu tego dokumentu, Klient otrzymuje jeden tom projektu architektoniczno – budowlanego zatwierdzony przez Starostwo, dwa projekty techniczne oraz decyzję o pozwoleniu na budowę.

Klienci, którzy zdecydują się dokonać zakupu projektu „typowego” mogą liczyć
z naszej strony na pomoc w zakresie doboru i dostosowania go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), czy też warunków zabudowy (WZ). Po wyborze projektu, jest on poddawany adaptacji. Adaptacja pozwala dostosować projekt „typowy” do określonej działki. Projektant sprawdza i analizuje ukształtowanie terenu wykorzystując badania geologiczne gruntu, przelicza fundamenty pod względem nośności oraz dostosowuje ich głębokość. Do naszych obowiązków należy zaadaptowanie projektu do wymogów znajdujących się w MPZP, WZ. Po naniesieniu poprawek projekt składany jest przez nas do odpowiedniego urzędu.

Projekt przygotowania domu indywidualnego może zostać przygotowany w ciągu 2-3 miesięcy, zakładając, że akceptacje poszczególnych etapów będą przebiegać sprawnie. W przypadku dokonywania adaptacji projektu, czas jest zależny od stopnia ingerencji w projekt „typowy”. Jeśli są to podstawowe zmiany (dostosowanie fundamentów do panujących warunków gruntowych oraz zagospodarowanie terenu) z reguły nie powinno to zająć dłużej niż 4 tygodnie – wszystkie terminy przedstawione są w umowie pomiędzy biurem, a Inwestorem.

Najlepiej złożyć zamówienie około 4-6 miesięcy przed planowaną budową domu (na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę urzędy mają 65 dni od daty zarejestrowania wniosku złożonego do urzędu). To bezpieczny termin, który pozwoli na dopełnienie wszystkich formalności oraz zaakceptowanie poszczególnych etapów projektu bez zbędnego pośpiechu.

  1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa
  2. Warunki zabudowy („WZ”)
  3. Warunki przyłączeniowe (wodne, kanalizacyjne, energii elektrycznej i gazu)
  4. Informację o dostępie do drogi publicznej
  5. Badania geologiczne gruntu

 Ad.1

Mapa do celów projektowych, inaczej nazywana mapą sytuacyjno – wysokościową (skala 1:500). Aby ją otrzymać, należy zwrócić się do geodety. Wykonanie takiej mapy zajmuje około 1 miesiąca.

Ad.2

Jeżeli na Państwa działce nie obowiązuje MPZP, należy złożyć wniosek
o wydanie warunków zabudowy – najbardziej czasochłonny proces. Czas oczekiwania na wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy może trwać nawet około roku.

Ad.3

Należy uzyskać warunki przyłączeniowe mediów do danej działki. W celu otrzymania dokumentu o warunkach wodno-kanalizacyjnych, energii elektrycznej oraz gazu, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych
w odpowiednich zakładach.

Ad.4

W celu uzyskania informacji o dostępie do drogi publicznej, należy udać się do zarządcy drogi – może to być droga gminna, powiatowa lub krajowa.

Oczekiwanie na tego typu dokumenty to około 1 miesiąca.

Ad.5

Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne będzie wykonanie badań gruntu
w celu zoptymalizowania konstrukcji posadowienia budynku. Konieczne jest zwrócenie się do geologa z mapą i wrysowanym wstępnie miejscem posadowienia obiektu.

 

We wszystkich pozycjach biuro pomaga i wyjaśnia proces uzyskania wymienionych dokumentów. Na życzenie klienta, jesteśmy w stanie kompleksowo zająć się pozyskaniem wszystkich potrzebnych ww. dokumentów.